Vergaderruimte Broeder Cornelius

  • Oppervlakte: 35 m2
  • Opstelling blok
  • Capaciteit 14 personen
  • LCD-scherm
  • Overig in overleg

Broeder Cornelius – Soberheid
Ik heb in Huize Providentia tussen 1938 en 1942 als overste de leiding gehad. Tussen 1920 – 1970 hebben 15 overstes net zoals ik de eer gehad om deze rol te vervullen, waaronder; Br. Bonaventura, Br Gerardus, Br. Polycarpus…
Onze orde is gesticht door Josef Savelberg uit Heerlen, in 1872 en 1875 sticht hij achtereenvolgens een zuster en een broeder congregatie, om hulp te bieden aan de armoede onder de plattelandsbevolking. Zijn belangrijkste insteek is, helpen daar waar niemand anders helpt. Bij het intrede in het klooster hebben we de gelofte van armoede afgelegd. Ons leven was zeker in de begin jaren als zeer sober te bestempelen. Een heel jaar lang bestond het middagmaal uit ingemaakte raapstelen met water, zout, rijst en meel. Een strozak met laken en paardendeken was alles wat we bezaten.
Het vestigen van onze congregatie op de woeste gronden van Brabant is in 1920 begonnen. Enkele broeders trekken te voet met een paardenkar vanuit Heerlen naar Sterksel om daar de zorg voor mannen met epilepsie op zich te nemen. Op de 70 ha die gekocht worden van “NV Heerlijkheid Sterksel” wordt in 1925 de eerste steen gelegd voor huize Providentia. Na tijdelijk gewoond te hebben in een leegstaand fabriekje en een kloosterboerderijtje kunnen we in 1927 het Klooster met 13 Broeders en 50 patiënten in gebruik nemen. In 1974 zijn twee paviljoenen voor bewoners gebouwd ander de naam Cornelius en Savelberg.

Joseph Savelberg is Stichter van “ De broeders van de Heilige Joseph” 1827 -1907
1904 wordt Joseph Savelberg benoemd tot monseigneur (pauselijke geheime kamerheer) en in 1988 zalig verklaard