Vergaderruimte Broeder Dominicus

  • Oppervlakte: 40 m2
  • Opstelling Blok
  • Capaciteit 14 personen
  • LCD-scherm
  • Overig op aanvraag

Br. Dominicus – Bibliotheek

Ik sta symbool voor alle broeders die met ziel en zaligheid zich hebben ingezet voor de patiënten in Huize Providentia. Het waren lange dagen waarin we 24/7 de zorg voor de patiënten hadden. Al vroeg in de ochtend begon de dag met gebed, waarna de dagelijkse werkzaamheden opgepakt werden, ook in de middag en avond waren er momenten voor gebed.
Ook de vrije tijd besteding werd door ons zelf vervuld. In 1931 werd de toneelvereniging “ kunst naar kracht” opgericht. Als voorloper van de fanfare St. Cecilia (1935) kwamen er eerst een fluit-, mondorgel- en trommelclub. Ook de wandelclub, en later de biljartclub kregen veel aanhang.
De broeders hadden weinig tijd voor zichzelf. In de tijd die ze hadden was lezen een belangrijke bezigheid. Natuurlijk mochten we als goed katholieken vroeger niet zomaar alle boeken lezen die uitkwamen. Van 1559 tot 1966 bestond er een door de Paus vastgestelde lijst van verboden boeken, de zogenaamde Index librorum prohibitorum, vaak kortweg de Index genoemd.
Maar ten tijde van het Rijke Roomse Leven werd ook wat niet op die lijst kwam gedegen onderzocht. De fraters van Tilburg hadden in 1924 al de ‘Keurraad voor Roomsche Jeugdlectuur’ opgericht, later verscheen De Engelbewaarder. In 1937 werd in Nederland o.a. door Titus Brandsma de IDIL (Informatie Dienst Inzake Lectuur) opgericht. De afgebeelde catalogus (samengesteld door IDIL) bevatte 25.000 beoordelingen van boeken die tussen 1937 en 1962 verschenen zijn