Kloostervelden

Kloostervelden, een bijzondere woonwijk met een sociaal karakter 

‘De Broeders’ is een multifunctionele horecalocatie, gelegen in het kloppend hart van de nieuwe woonwijk Kloostervelden. Tot voor kort behoorde het gebied volledig toe aan Stichting Kempenhaeghe en was het in de volksmond beter bekend als Providentia. Op het instellingterrein van Providentia leefden de cliënten van Kempenhaeghe in een vrij gesloten gemeenschap.

In de loop der jaren is de filosofie op het gebied van woonzorg behoorlijk veranderd. Er is steeds  gezocht naar een wijze waarop cliënten met een beperking deel kunnen nemen aan de huidige maatschappij. Er zijn door Kempenhaeghe destijds steeds meer zorgwoningen gebouwd in de dorpen rondom Sterksel. Hierdoor ontstond een leegloop op het instellingsterrein Providentia.

Bewoners met de meest zware zorgindicatie bleven wonen op Providentia, waardoor het steeds rustiger en stiller op het terrein werd. Eind jaren ‘90 is het idee opgevat om Providentia nieuw leven in te blazen. Er werden plannen gemaakt om een nieuwe, toegankelijke woonwijk te laten verrijzen op het oude instellingsterrein. Een plek waar cliënten en wijkbewoners samen kunnen bouwen aan een prachtige wijk en toekomst.

Kloostervelden was geboren!

Intussen is Kloostervelden een wijk die volop in ontwikkeling is. Alle cliënten zijn verhuisd naar nieuwe zorgwoningen, die voldoen aan alle gemakken waar het huidige zorglandschap om vraagt, en hebben de uitstraling van een gewoon woonhuis.

Daartussen zijn en worden woonhuizen voor reguliere bewoning gerealiseerd. Als een smeltkroes wonen de cliënten van Kempenhaeghe en de ‘nieuwe bewoners’ gemoedelijk naast elkaar. Met een mooi woord noemen we dit omgekeerde integratie. Onder begeleiding van de wijkcoach Simone Kuilder worden verschillende initiatieven opgezet om het sociale karakter van Kloostervelden en de onderlinge banden te versterken.

Naast ‘De Broeders’, die ook fungeert als ‘huiskamer’ van Kloostervelden, zijn er nog verschillende andere voorzieningen waar ontmoeten centraal staat. Neem ook zeker eens een kijkje bij de kloosterboerderij, fitness, het struinpad of de natuurlijke speelplaats.

Tot ziens op Kloostervelden!

Beeld en geluid zegt meer dan 1000 woorden

Plattegrond